• Gebruik zakelijk adres bij KvK
  • Ontvangen & doorsturen post
  • Registratie/inschrijving bij KvK
  • Lokaal telefoonnummer
  • Ink. oproepen doorgeschakeld
  • Telefoonaanname receptioniste
  • Gepersonaliseerde voicemail
  • Toegang tot flexwerkplekken (incl. WiFi & Koffie/Thee)
  • Korting vergaderruimte